خرید اینترنتی فایل(آب در معماری (word. تحقیق انسان طبیعت معماری))

با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : .آب در معماری (word. تحقیق انسان طبیعت معماری)./نقش آب درمعماری,آب در معماری,معماری آب/آب در معماری (word. تحقیق انسان طبیعت معماری)|41008371|vtw1452932|

فهرست:

بخش اول: آب در معماری ایران باستان

شوشتر شهری بر پایه آب

بخش دوم: تقدس آب در فرهنگ كهن ایران

آئین شستشوی مهر پرستان (معبد آناهیتا)

بخش سوم : بررسی جلوه های نقش آب در معماری اقلیم های ایران

اقلیم گرم و خشك : آب انبار – بادگیر (انواع و نحوه کار) – حوضخانه (کاشان) – آبنما

اقلیم گرم و مرطوب : خصوصیات آب و هوایی – بافت – حوض – بادگیر – آب انبار

اقلیم سرد و خشك : حوضخانه (انواع و نقش آن درمعماری خانه ها)

اقلیم معتدل و مرطوب : مشخصات اقلیم – پل ها


مطالب دیگر:
📚دانلود نقشه راه برای دولت الکترونیکی در جهان در حال توسعه 51 ص.DOC📚دانلود نوع‌شناسی سیستم‌های اطلاعات 26 ص📚دانلود نیم نگاهی پیرامون بهره وری واصلاح سیستمها 10 ص📚دانلود نگاهی به رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه 26 ص📚دانلود نگاهی به سازمانهای مجازی سازمانهای آینده 11 ص📚دانلود نگاهی دیگر به مدیریت زمان 10 ص📚دانلود نگرشی نوین به نظریات سازمان و مدیریت در جهان امروز 52 ص📚دانلود نگهداری مهندسی مدیریت 76 ص📚دانلود هدف از تشكیل هر دفتر اقتصادی 118 ص.DOC📚دانلود هزینه یابی كیفیت در پروژه ها 23 ص📚دانلود هفت مسئله مزمن در سازمان ها 27 ص📚دانلود هوش هیجانی ابزاری نوین در مدیریت بازار 22ص📚دانلود یك تحقیق تجربی از اعتبار تئوریهای قانون📚دانلود یك مدل تصادفی مربوط به تصمیمات استراتژیك 13 ص📚دانلود چارت مدیریتی در شرکت بیسکوئیت گرجی📚دانلود چاههای حفاری شده سواحل خزر 105 ص.DOC📚دانلود چه پرسش‌هایی باید در هنگام انجام مصاحبه بپرسیم 15 ص📚دانلود چهار مقاله در خصوص ارزشیابی كاركنان 143 ص📚دانلود چگونه تغییر سازمانی را رهبری و مدیریت كنیم 20 ص📚دانلود چگونه هر هفته 10 ساعت به وقت خود بیفزایید 8 ص📚دانلود چگونگی ارتباطات در داخل سازمانها و مشاوره مدیریت با كاركنان 35 ص📚دانلود کارآموزی کنترل کیفیت 90 ص📚دانلود کلاس جهانی تولید📚دانلود کلیات مدیریت📚دانلود گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار 17 ص.DOC